Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu:

  • Trang web này được quản lý và điều hành bởi Công Ty Hana Hotel Travel. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng được mô tả dưới đây.

2. Sử dụng trang web:

  • Bạn có trách nhiệm sử dụng trang web theo đúng mục đích, không can thiệp, tấn công hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web.

3. Bản quyền:

  • Nội dung trên trang web, bao gồm hình ảnh, thông tin, thiết kế, logo, và mọi thành phần khác đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty Hana Hotel Travel và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

4. Quyền riêng tư:

  • Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật để biết thêm chi tiết.

5. Phản hồi và góp ý:

  • Mọi ý kiến đóng góp, góp ý hoặc phản hồi về trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi đều được hoan nghênh. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền lựa chọn việc sử dụng hoặc không sử dụng những phản hồi đó.

6. Liên kết đến trang web khác:

  • Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Công Ty Hana Hotel Travel không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư của các trang web đó.

7. Giới hạn trách nhiệm:

  • Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Công Ty Hana Hotel Travel cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

8. Thay đổi điều khoản sử dụng:

  • Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này.
Scroll to Top