Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

 • Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ, email, số điện thoại. Những thông tin này giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn và hỗ trợ bạn một cách hiệu quả.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Thông tin cá nhân bạn cung cấp chỉ được sử dụng trong mục đích:
  • Cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ.
  • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi giữa bạn và Hana Hotel Travel.
  • Xử lý giao dịch và cung cấp hỗ trợ.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận:

 • Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Công Ty Hana Hotel Travel, địa chỉ [địa chỉ cụ thể], số điện thoại [số điện thoại].

6. Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật theo tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nhiều giải pháp bảo mật để đảm bảo thông tin của bạn luôn an toàn.
Scroll to Top